Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOTENSTALLING
Houdt rekening met uw medestallers en zorg er voor dat u elkaar niet hindert tijdens de werkzaamheden aan uw schip.
Artikel 1 - Duur van de stalling
De stallingperiode loopt van het moment dat de boten uit het water gehaald worden tot het moment dat de boten te water gelaten worden, eventuele afwijkingen hiervan, kan in overleg met kantoor i.v.m. de extra kosten.
Artikel 2 - Betaling van de stalling
Voordat de boot te water gelaten zal worden dient het stallingbedrag voldaan te zijn. Hiervoor wordt een factuur opgestuurd en dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd van u rekening. Indien de betaling niet is geschied dan wordt de boot niet te water gelaten. De boot zal dan op eigen kosten te water gelaten moeten worden. Er zal dan geen restitutie van het kraangeld gedaan worden. 
Artikel 3 - Schoonmaken van de boot
Van de boten wordt, indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt word, het onderwaterschip direct na het kranen onder hoge druk schoongespoten, de romp gereinigd en de waterlijn van de vaaraanslag ontdaan, maar wanneer dit door erge vuiligheid te veel tijd vergt, zal hier extra kosten voor worden berekend.
Artikel 4 - Bokken
De huur van de bokken zit bij de stallingprijs in. Als u uw boot i.v.m. werkzaamheden wilt verplaatsen en u de bokken wilt meenemen. Dient dit in overleg met kantoor te gebeuren. 
Artikel 5 – Stroom en water
Stroom en water zullen na einde stalling, gezien de omvang van de werkzaamheden, aan u doorberekend worden. Elektrische kachels of een verwarmingsunit zijn niet toegestaan, dit i.v.m. een te hoog stroomverbruik en brandgevaar, wilt u hiervoor een uitzondering moet dit overlegt worden op kantoor.
Artikel 6 – Brandgevaar
In verband met brand en explosiegevaar moeten gasflessen verwijderd worden uit uw schip. Benzinetanks moeten, in verband met brandgevaar, leeg en ontlucht zijn. Tevens moeten de accupolen losgekoppeld worden. Las en slijp en andere stof en vuurgevaarlijke werkzaamheden zijn ten strengste verboden, ook vanwege brandgevaar.
Artikel 7 - Te water laten
De boot zal samen met de andere boten op een ruim van te voren vastgesteld moment te water gelaten worden. Voor het te water laten van de boten zal een takelschema opgesteld worden. Dit schema zal op hetzelfde moment bekend gemaakt worden als de datum van de tewaterlating. Als de boot op een ander moment te water gelaten wordt, moet dit van te voren aangeven worden op kantoor. Zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Dit zal op eigen kosten moeten gebeuren.
Artikel 8 - Verzekering
De boot staat op eigen risico op het terrein. De eigenaar dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering. 
Artikel 9 - Werkzaamheden aan de boot
Het is niet toegestaan om aan de boot groot constructief onderhoud te plegen c.q. verbouwingen uit te voeren zonder toestemming. Werk door derden dient overlegd te worden met kantoor. Het slijp- en schuurwerk zoveel mogelijk in november gereed maken, dan kan in maart de boot verder vaarklaar gemaakt worden. Bij slijp- en schuurwerk dient men voorzorgen te nemen, zodat aan de eigendommen van anderen geen schade wordt toegebracht. Werkzaamheden aan de boot mogen alleen gedaan worden van: ma-vrij van 7:30 tot 21:00 uur za van 7:30 tot 17:00 uur (zon- en feestdagen gesloten).  Het hek sluit automatisch om 21:00 uur en za 17:00 uur.   
Artikel 10 – Materialen en gereedschappen
Indien er voor het werken aan de boot materialen uit de schuur nodig zijn dient dit eerst gemeld te worden op het kantoor en
gereedschap kan niet worden geleend. Zelf meegebrachte materialen moeten milieu gekeurd en toegestaan zijn. Om zoekraken te voorkomen graag alle losse delen, lijnen stootkussens, gereedschap etc. opbergen in uw schip.
Artikel 11 – Afval
In verband met de strengen milieueisen kunnen wij geen blikken verf, terpentine, wascleaner, lak en olie e.d. meer innemen. Dit geldt ook voor vuile poetsdoeken. Ander afval wat gestort moet worden in de bedrijfscontainer dient eerst gemeld te worden op kantoor. Op het kantoor wordt samen met de eigenaar een prijs bepaald voor het afval.
Artikel 12 – Staanplaats
Als de boot te water gaat, gaan wij ervan uit dat u de staanplaats netjes achterlaat, anders worden de schoonmaak kosten met u verrekend.
Artikel 13 – Prijzen
Alle genoemde bedragen in de overeenkomst zijn inclusief BTW.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Bij het erin of eruit halen van uw boot met de Hijskraan is altijd voor risico en rekening van de opdrachtgever/eigenaar, hier kunnen wij niet aansprakelijk voor gesteld worden, dit omdat wij geen uitspraak kunnen doen over de condities van de boot.
TIP: Graag uw kinderen onder toezicht houden!